Επικοινωνία
Ακολουθήστε με:

Phantom ``Phly-by``

ΑΚΟΥΑΡΕΛΑ, 12X17εκ.

Μικρή ακουαρέλα που έκανα καθαρά για δική μου ευχαρίστηση, με ένα ελληνικό F-4 Phantom σε χαμηλή διέλευση πάνω από ελληνικό νησί.