Επικοινωνία
Ακολουθήστε με:

Martin Baltimore

Η 13η Μοίρα Βομβαρδισμού της ΕΒΑ στη Β.Αφρική

ΜΟΛΥΒΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙ, 15X25εκ.

Το παραπάνω γρήγορο σχέδιο έγινε για να προετοιμάσει μελλοντικό πίνακα για τα Martin Baltimores της 13ης Μοίρας Βομβαρδισμού της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας. Η Ε.Β.Α. , στο Β.ΠΠ, μετά την πτώση της Ελλάδας, διέφυγε στη Βόρειο Αφρική, όπου υπό τη διοίκηση της RAF, συνέχισε τις επιχειρήσεις της εναντίον των δυνάμεων του Άξονα. Εδώ απεικονίζεται ένα Martin Baltimore σε αποστολή προσβολής εχθρικών θυλάκων στην κατεχόμενη Ευρώπη.

Year