Επικοινωνία
Ακολουθήστε με:

Ολμοβόλο του Ελληνικού Στρατού

ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΑΡΤΙ, 20X30εκ.

Στο γρήγορη αυτή μεταφορά φωτογραφίας σε σχέδιο, αναπαριστώ εκπαιδευτική βολή όλμου 81χιλ από προσωπικό του Ελληνικού Στρατού. Τα ολμοβόλα είναι απλά στην κατασκευή, μεταφερόμενα από έναν άνθρωπο. Είναι εμπροσθογεμή, δηλαδή ο όλμος αφήνεται να πέσει από το ακροφύσιο στον πυθμένα του πυροσωλήνα, οπότε και το κρουσιφλεγές σύστημα προώθησης εκρύγνηται και εκτοξεύει τον όλμο πάλι έξω.Με την άφεση του όλμου εντός του πυροσωλήνα, ο στρατιώτης πρέπει να απομακρυνθεί αμέσως. Η βολή του όλμου  γίνεται υπό γωνία με βαλλιστική τροχιά υψηλής καμπύλης και όχι ευθεία βολή. Για το λόγο αυτό ο πυροσωλήνας τίθεται σε γωνία μεταξύ 45 και 85 μοιρών.
Παρακαλώ συγχωρήστε πιθανά λάθη στην ορολογία καθώς δεν διαθέτω την απαραίτητη ειδίκευση.
Περισσότερα αξίζει να διαβάσετε στην Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortar_(weapon)

Το σχέδιο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή.

Year