Επικοινωνία
Ακολουθήστε με:

Σοβιετικός εξοπλισμός πληρώματος αεροσκάφους.

Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει μάσκα οξυγόνου, λαρυγγόφωνο και ακουστικά, όπως αυτά χρησιμοποιούνταν σε πολλά μεταγωγικά ή βοηθητικά αεροπλάνα της Σοβιετικής Αεροπορίας (π.χ. An-2 και άλλα). Η χρήση της μάσκας οξυγόνου γινόταν όταν υπήρχε ανάγκη, συνδέοντάς τη με φιάλη οξυγόνου. Στα αεροσκάφη με συμπιεζόμενη καμπίνα, η μάσκα υπήρχε για λόγους ασφαλείας, ενώ σε όσα δεν είχαν συμπιεζόμενη, για χρήση σε μεγάλο υψόμετρο.

Η μάσκα οξυγόνου είναι τύπου Km-15b, τα ακουστικά τύπου TA-56m και το λαρυγγόφωνο τύπου La-5.

Κωδ.: R080